Regulamin CannDo

Ostatnia aktualizacja: 10 Lipca 2023

Wstęp

CannDo to otwarta dla wszystkich internetowa platforma recenzji, która będzie łączyć firmy i konsumentów w celu budowania zaufania i inspirowania współpracy.

Kiedy mówimy o „naszej platformie”, mamy na myśli naszą platformę do zamieszczania recenzji hostowaną na CannDo.pl, dowolną subdomenę, podkatalog, podobną platformę, stronę internetową lub aplikację mobilną obsługiwaną przez nas i udostępnianą użytkownikowi.

Przed rozpoczęciem korzystania z naszej platformy prosimy o zapoznanie się z niniejszymi warunkami użytkowania (które odtąd będziemy nazywać „regulaminem”), aby zrozumieć, czego od Ciebie oczekujemy – a także czego Ty możesz oczekiwać od nas. Niniejszy regulamin odnosi się do następujących polityk, wytycznych i zasad, które mają również zastosowanie do korzystania z naszej platformy:

 • Nasza Polityka Prywatności, która wyjaśnia jakie informacje gromadzimy kiedy korzystasz z naszej platformy oraz w jaki sposób je wykorzystujemy.

Niezależnie od tego, czy korzystasz z CannDo, aby po prostu przeglądać i wyszukiwać firmy lub recenzje, czy też chcesz samodzielnie przesłać recenzję, musisz zaakceptować ten regulamin, aby było jasne, jakie są Twoje prawa i obowiązki. Twój dostęp do naszej platformy i korzystanie z niej jest zawsze uzależnione od wyrażenia zgody na ten regulamin. Tak więc, jeśli w dowolnym momencie nie zgadzasz się lub nie możesz przestrzegać tego regulaminu, nie możesz uzyskiwać dostępu do naszej platformy ani z niej korzystać. Oznacza to, że korzystanie z naszej platformy w jakikolwiek sposób będzie podlegać temu regulaminowi.

Zgadzasz się na ten regulamin, wykonując jedną lub więcej z następujących czynności: (a) przeglądanie, uzyskiwanie dostępu, wyszukiwanie, pisanie recenzji lub inne korzystanie z naszej platformy; lub (b) kliknięcie pola lub przycisku albo dostarczenie innego pozytywnego potwierdzenia, że zgadzasz się z postanowieniami tego regulaminu.

Dla Twojej wiadomości, słowa lub wyrażenia zdefiniowane w „cudzysłowie” mają to samo znaczenie za każdym razem, gdy są używane w tych terminach.

Korzystanie z CannDo

1. Ty i Canndo

Kiedy mówimy „ty”, „twój” lub „twoje”, mamy na myśli osobę przeglądającą, uzyskującą dostęp, wyszukującą, piszącą recenzję lub w inny sposób korzystającą z naszej platformy. Kiedy mówimy „CannDo”, „my”, „nasz” lub „nas”, mamy na myśli podmiot CannDo, z którym zawierasz umowę na mocy niniejszych warunków, w zależności od miejsca na świecie, z którego uzyskujesz dostęp do naszej platformy.

2. Produkty i usługi stron trzecich

Na naszej platformie możemy wykorzystywać, prezentować i/lub łączyć się z technologią, produktami i/lub usługami stron trzecich. Nie udzielamy poparcia ani nie składamy żadnych gwarancji ani obietnic ani nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za technologię, produkty i/lub usługi osób trzecich. Pamiętaj, że nie możemy zagwarantować, że nasza platforma będzie kompatybilna z Twoją przeglądarką, siecią lub konfiguracją komputera.

3. Zamieszczanie opinii

Aby zostawić opinię i/lub podjąć jakąkolwiek inną czynność na naszej platformie (z wyjątkiem przeglądania), musisz podać nazwę lub imię i prawdziwy adres e-mail. Z uwagi na ochronę przed manipulacją ocenami, możesz dodać tylko jedną recenzję dla każdego biznesu lub produktu w odstępie 7 dni.

Podana nazwa lub imię będzie wyświetlane na platformie, gdy napiszesz opinię. Pamiętaj, że jeśli użyjesz swojego prawdziwego imienia i nazwiska jako nazwy, może to ujawnić Twoją tożsamość. Twoja nazwa nie może zawierać:

 • cokolwiek szkodliwego, nienawistnego, dyskryminującego, zniesławiającego, obscenicznego lub nielegalnego;
 • określenia „Gość”, „Administrator”, „.pl” lub „.com” itp.;
 • cechy należącej do kogoś innego lub strony trzeciej, takiej jak imię i nazwisko osoby innej niż Ty.

Ponosisz odpowiedzialność za wszystkie działania związane z dodawaniem opinii.

4. Twoje kluczowe obowiązki

Podczas korzystania z naszej platformy musisz przestrzegać następujących wymagań:

 • zgadzasz się korzystać z naszej platformy wyłącznie zgodnie z niniejszym regulaminem i naszymi zasadami;
 • musisz mieć ukończone 18 lat;
 • nie możesz naruszać bezpieczeństwa ani integralności naszej platformy;
 • nie możesz korzystać z naszej platformy w jakikolwiek sposób, który mógłby pogorszyć jej funkcjonalność lub przeszkadzać innym osobom w korzystaniu z niej;
 • nie możesz wprowadzać ani przesyłać do naszą platformę niczego, co zawiera wirusa lub inny złośliwy kod;
 • nie możesz pisać, przesyłać ani brać udziału w pozyskiwaniu fałszywych recenzji. Przez fałszywe recenzje rozumiemy recenzje, które nie odzwierciedlają rzeczywistej usługi lub doświadczenia zakupowego w firmie, lub recenzje, które zostały wystawione w celu manipulowania postrzeganiem przez konsumentów lub negatywnego ukierunkowania na konkretną firmę;
 • nie możesz wykonywać działań, które mogłyby wprowadzać w błąd, być obraźliwe, naruszać jakiekolwiek prawo, naruszać prawa innych osób lub nie być zgodnymi z naszymi zasadami;
 • nie możesz modyfikować, kopiować, adaptować, reprodukować, deasemblować, dekompilować, odtwarzać kodu źródłowego ani wyodrębniać kodu źródłowego jakiejkolwiek części naszej platformy;
 • nie możesz zachowywać się w sposób obraźliwy lub lekceważący w stosunku do pracownika CannDo, partnera, klienta lub innych użytkowników platformy. Nie będziemy tolerować żadnych nadużyć ani zastraszania naszych pracowników w żadnej sytuacji, w tym interakcji z naszymi zespołami wsparcia;
 • nie wolno pisać recenzji o charakterze marketingowym i/lub wykorzystywać naszej platformy do celów marketingowych, w tym w odniesieniu do siebie lub jakichkolwiek usług, produktów i/lub firm;
 • nie wolno korzystać z naszej platformy w celu rozwijania lub dostarczania jakichkolwiek usług lub funkcji, które konkurują z naszą platformą.
5. Nasze Wytyczne dla Recenzentów i zasady

Uzyskując dostęp do naszej platformy lub korzystając z niej, musisz przestrzegać naszych Wytycznych dla Recenzentów i naszych zasad. Możemy aktualizować i wprowadzać zmiany do naszych Wytycznych dla recenzentów i naszych zasad w dowolnym momencie bez powiadomienia, a wszelkie wprowadzone przez nas zmiany będą miały natychmiastowe zastosowanie bez dalszej pozytywnej akceptacji, potwierdzenia lub działania z Twojej strony.

6. Co jest własnością CannDo

Jesteśmy właścicielami wszystkiego na naszej platformie z wyjątkiem treści należących do innych osób, takich jak recenzje na naszej platformie (patrz sekcja 7 poniżej). Nasza własność obejmuje wszelkie prawa do projektu, kompilacji oraz wyglądu i stylu naszej platformy, w tym wszelkie logo, grafiki i znaki towarowe („nasza marka”). Zgadzasz się nie kopiować, nie rozpowszechniać, nie modyfikować ani nie wykorzystywać w żaden inny sposób treści naszej platformy lub naszej marki w jakikolwiek sposób, który nie został przez nas wyraźnie dozwolony. Oznacza to, że nie możesz używać naszej marki ani żadnych innych treści na naszej platformie, w tym ocen i recenzji przesłanych przez innych użytkowników, chyba że wyraźnie potwierdzimy, że jesteś upoważniony do ich używania.

7. Co jest Twoją własnością

Jesteś właścicielem i ponosisz odpowiedzialność za wszelkie treści generowane przez użytkowników, które przesyłasz lub udostępniasz za pośrednictwem naszej platformy. Obiecujesz również, że masz wszystkie niezbędne uprawnienia do tworzenia i/lub używania takich treści generowanych przez użytkowników. O ile treści generowane przez użytkowników nie zostaną przez nas usunięte z powodu naruszenia naszych Wytycznych dla Recenzentów lub usunięte przez Ciebie, treści generowane przez użytkowników pozostaną publicznie wyświetlane na naszej platformie oraz we wszelkich usługach i sieciach stron trzecich (takich jak Google) przez czas nieokreślony.

8. Prawo CannDo do korzystania z treści generowanych przez użytkowników

Tworząc, przesyłając, publikując lub wyświetlając treści generowane przez użytkowników na naszej platformie, udzielasz nam licencji na używanie, modyfikowanie, publikowanie i wyświetlanie takich treści generowanych przez użytkowników w dowolnym miejscu na świecie, w dowolnym sposób, bez żadnych ograniczeń i bez żadnych opłat na Twoją rzecz. Zgadzasz się również, że ta licencja umożliwia nam udostępnianie treści generowanych przez użytkowników innym firmom lub osobom, w tym naszym klientom, w dowolnym celu, takim jak dystrybucja, dystrybucja, promocja lub publikacja takich treści generowanych przez użytkowników. Dajesz nam również prawo do wszczęcia postępowania w sprawie naruszenia praw autorskich przeciwko każdemu, kto korzysta z treści generowanych przez użytkownika bez uprzedniego uzyskania zgody od Ciebie i/lub CannDo. Obejmuje to, w stosownych przypadkach, prawo wynikające z sekcji 101A ustawy o prawie autorskim, wzorach i patentach z 1988 r.

9. Informacje zwrotne

Doceniamy wszelkie opinie, pomysły i sugestie dotyczące naszej platformy („informacje zwrotne”) i możemy z nich korzystać na zawsze bez ograniczeń i opłat. Dla jasności oznacza to, że jeśli przekażesz nam jakąkolwiek pisemną treść lub opinię, możemy wykorzystać, zacytować i/lub odnieść się do tych treści lub opinii według naszego uznania.

10. Problemy i wsparcie

Jeśli masz problem i potrzebujesz pomocy, możesz uzyskać więcej informacji na temat pomocy online dla naszej platformy od naszego zespołu pomocy technicznej, kontaktując się z nim za pomocą formularza kontaktowego na podstronie Kontakt lub pisząc na adres e-mail support@canndo.pl.

11. Bezstronność

Cieszymy się, że korzystasz z naszej platformy do udostępniania, przeglądania i poznawania firm prezentowanych w ramach naszej roli pośrednika internetowego. Korzystając z naszej platformy, musisz dostarczać wyłącznie autentyczne i bezstronne recenzje oraz treści generowane przez użytkowników, które zawsze są zgodne z naszymi Wytycznymi dla Recenzentów.

Prywatność i wykorzystanie danych

12. Dane osobowe

Dane osobowe, które gromadzimy na Twój temat w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszej platformy, będą przez nas przetwarzane zgodnie z naszą Polityką Prywatności.

Informacje poufne

13. Zachowanie poufności

Podczas korzystania z naszej platformy możesz udostępniać nam poufne informacje, a także możesz dowiedzieć się o poufnych informacjach na nasz temat. Zarówno Ty, jak i my zgadzamy się podjąć rozsądne kroki w celu ochrony wzajemnych informacji poufnych przed dostępem nieupoważnionych osób, podmiotów lub innych stron trzecich, z wyjątkiem zakresu, w jakim udostępniamy je naszym podmiotom stowarzyszonym (tj. wszelkim firmom, z którymi jesteśmy powiązani („podmioty stowarzyszone”)) i/lub przekazujesz informacje zwrotne, które nie stanowią informacji poufnych.

Wypowiedzenie i zawieszenie

14. Nasze prawa

Możemy natychmiast odfiltrować treści generowane przez użytkowników, jeśli naruszysz lub grozisz naruszeniem któregokolwiek z niniejszych warunków, naszych Wytycznych dla Recenzentów i/lub naszych zasad.

Zastrzeżenie i odpowiedzialność

15. Odpowiedzialność

Jesteśmy odpowiedzialni wobec użytkownika tylko za możliwe do przewidywania straty i szkody spowodowane bezpośrednio przez nas. W zakresie, w którym nie przestrzegamy niniejszych warunków, będziemy odpowiedzialni za przewidywalne straty i szkody, całkowita łączna odpowiedzialność nasza i naszych podmiotów stowarzyszonych wobec Ciebie w każdych okolicznościach jest ograniczona do całkowitej kwoty 100,00 PLN (słownie: sto złotych).

16. Dostęp do platformy

Nie możemy zagwarantować, że platforma będzie dostępna przez cały czas. Platforma jest dostarczana „tak jak jest”, bez jakiejkolwiek gwarancji.

Spory

17. Rozstrzyganie sporów

Większość Twoich wątpliwości można rozwiązać szybko i ku zadowoleniu wszystkich, kontaktując się z nami za pomocą formularza kontaktowego.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.

Prawem właściwym dla Umowy pomiędzy Użytkownikiem a CannDo, której przedmiotem są usługi świadczone przez CannDo w ramach Serwisu CannDo.pl na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez CannDo w ramach Serwisu CannDo.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Postanowienia końcowe

18. Zmiany w niniejszych warunkach

Możemy wprowadzić zmiany w niniejszych warunkach w dowolnym momencie bez powiadomienia. Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że regularnie sprawdzasz, czytasz, rozumiesz i zgadzasz się z najnowszą wersją niniejszych warunków, ponieważ wszelkie zmiany w tych warunkach będą miały natychmiastowe zastosowanie bez dalszej pozytywnej akceptacji, potwierdzenia lub działania z Twojej strony.

19. Zmiany w naszej platformie

Możemy aktualizować i zmieniać całość lub część naszej platformy w dowolnym momencie bez powiadomienia. Możemy również zawiesić, wycofać lub ograniczyć dostępność całości lub części naszej platformy z powodów biznesowych lub operacyjnych.

20. Zdarzenia poza naszą kontrolą

Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby kontrolować, co możemy. Nie ponosimy wobec Ciebie odpowiedzialności za jakiekolwiek niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu któregokolwiek z naszych zobowiązań wynikających z niniejszych warunków wynikające z jakiegokolwiek zdarzenia lub okoliczności pozostających poza naszą rozsądną kontrolą.

21. Jak się z nami skontaktować

Jeśli chcesz porozmawiać, skontaktuj się z nami pisząc na nasz adres e-mail support@canndo.pl lub używając formularza kontaktowego na naszej stronie.

22. Język

Możemy dostarczać Ci pewne materiały w innym języku, ale wszystkie inne komunikaty i powiadomienia dokonywane na podstawie niniejszego regulaminu muszą być w języku polskim. Jeśli udostępniamy tłumaczenie tych warunków, jest to wyłącznie dla Twojej wygody, a polska wersja językowa ma pierwszeństwo. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść lub dokładność jakichkolwiek przetłumaczonych wersji tego regulaminu.

23. Egzekwowanie warunków

Jeśli jakakolwiek część niniejszych warunków nie może być prawnie wyegzekwowana przez Ciebie lub przez nas, ta część zostanie zignorowana, ale wszystko inne pozostanie wykonalne.

24. Interpretacja

Słowa takie jak „obejmują”, „lubię” i „na przykład” nie są słowami ograniczającymi, a tam, gdzie coś leży w naszym uznaniu, mamy na myśli nasze wyłączne uznanie.

Scroll to Top